Tooted

Tooted

Pakutav turvas on valge kõrgsoo turvas, pH 3,3-4,5 ja lagunemisaste 1-3.

Turvast sõelume järgmistesse fraktsioonidesse:

0-6mm
6-20mm
20-40mm
0-10mm
0-20mm
10-40mm
0-40mm

Turvast pakendame 165 L, 225L, 275L ja 5600L  e. Big Bag pakenditesse.

Standartsed turbasegud, mida pakume, on järgmised:
KET0: valge kõrgsooturvas, pH muudetud, lisatud märgaja (mõeldud substraadi valmistamiseks kohapeal. Võimalik tellida kõigis loetletud fraktsioonides, sõltuvalt kasutusotstarbest – konteineri suurusest, taime suurusest, kasvuaja pikkusest jne.)

KET1: valge kõrgsooturvas, pH muudetud, lisatud märgaja, lisatud 1 kg NPK väetist ( substraat on valmistatud 100% naturaalsest, vähelagunenud, sõelutud ja Eestis kogutud turbast. Substraat on suurepärase veepidavuse, puhverdusvõime, õhu ja vee mahutavusega ning kahjurite ja umbrohuvaba)

KET2: valge kõrgsooturvas, pH muudetud, lisatud märgaja, lisatud 1,5 kg NPK väetist ( substraat on valmistatud 100% naturaalsest, vähelagunenud, sõelutud ja Eestis kogutud turbast. Substraat on suurepärase veepidavuse, puhverdusvõime, õhu ja vee mahutavusega ning kahjurite ja umbrohuvaba)

Kasutame PG MIX 14-16-18 väetist. See on universaalne NPK-täisväetis, mis tänu tasakaalustatud toiteelementide (NPK) suhtele sobib kõigi orgaaniliste substraatide ( muld, turvas) põhiväetamiseks.

Lisaks standardsegudele saame pakkuda ka turbasegusid vastavalt kliendi soovile ( lisame rohkem või vähem väetist, lisame perliiti).